Jump to User:

myOtaku.com: aLaStOr10515

My Avatar
Toona's Music Codes

Wednesday, March 22, 2006


   weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
hey guys... its been a long time.. i can see that few people have left otaku.. hehehe.. maybe they got bored..

anyway im still here.. weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!! how are ya guys??? hehehehe.. its been a while! ^_^

Comments (8) | Permalink

» Archives