Jump to User:

myOtaku.com: kakashi lover 1


Tuesday, July 10, 2007


My top ten Naruto Guys
1. Kakashi (of course)
2. Deidara (un!)
3. Sasuke
4. Itachi
5. Sasori
6. Neji
7. Naruto
8. Gaara
9. Tobi
10. Orochimaru (when he's little!)

Comments (0)

« Home